Het ervarend zelf, het herinnerend zelf en de kunst van het vragen

Twee zelven Vorige week schreef ik over valse en echte feiten en wat feiten tot ‘feit’ maakt. Op het einde verwees ik naar het werk van Daniel Kahneman die onderzoek heeft gedaan naar de vraag of dat wat we waarnemen een ‘feit’ is. Daniel Kahneman (expert inzake beslissen, zekerheid en de illusies van begrijpen, Nobelprijs […]

Valse en echte feiten? Vier soorten feiten

Telkens je wijst op ‘valse feiten’ gebeurt dat omdat je iets beschouwt als ‘echte feiten’. Een tegenstelling maken tussen ‘valse’ en ‘echte’ feiten, inzetten op de feitelijkheid van de aangehaalde feiten, kan inhoudelijk juist zijn. Toch is het een beperkte houding omdat het geen rekening houdt met wat vaststellingen tot ‘feiten’ maakt. In veel gevallen […]

De juiste waarom-vraag stellen

Verklaren of betekenis geven? Een van de redenen dat we onduidelijke of onvruchtbare waarom-vragen stellen, is het gebrek aan onderscheid tussen ‘verklaren’ en ‘betekenis geven’. • Wanneer je een antwoord zoekt op de vraag hoe iets werkt, wat de feiten zijn, hoe ze samenhangen, welk effect bepaalde handelingen en acties hebben en wat je er […]