Padvinder-leiderschap

Nieuwe wegen vinden = nieuwe begeleiding

Wanneer je nieuwe wegen wilt vinden of wanneer je je medewerkers of cliënten hun eigen weg wilt laten ontdekken, zal je afstappen van bestaande en vaak betreden paden.
Wanneer je ondernemend in het leven staat, zoek je naast de bekende oplossingen naar innovatieve wegen en nieuwe uitdagingen. Dan heb je de moed, de kennis en de vaardigheden nodig van een Padvinder.
In het boek “Padvinder-leiderschap” lees je over het onderscheid tussen een ‘padvinder’ (En: pathfinder) en een ‘verkenner’ (En: scout), over het onderscheid tussen een ‘padvinder’ en een ‘gids’ en de kwaliteiten ‘zoeken’ en ‘vinden’.

Het vinden van de ‘juiste’ weg

Door de Padvinder in jezelf te ontwikkelen, versterk je je persoonlijk leiderschap. Je ontwikkelt het vinden van uitwegen, boeiende zijpaden, onvoorziene uitkijkpunten. Dan durf je risico’s te nemen en stap je voorbij het punt waar een Gids niet meer kan helpen.
Op dat ogenblik zal je bepaalde zekerheden loslaten en een stap voorwaarts zetten, zelfs al is het terrein onbekend, zelfs al is het doel niet helder geformuleerd. Het doel wordt immers helder terwijl je stapt!

Wanneer jij anderen wilt begeleiden om hún ‘juiste’ weg te vinden, stap je best af van de Gids-houding en ontwikkel je de Padvinder in jezelf. Je houdt er dan mee op om anderen voor te houden dat jij weet wat de ‘juiste weg’ is voor hen. Je kunt niet voorop stellen hoe ‘dé juiste weg’ loopt voor een ander. Je kunt enkel voor jezelf oordelen.
Als Padvinder-begeleider weet je hoe jij jouw weg kiest, hoe jij het best op jouw weg komt en wanneer jij je op jouw ‘juiste weg’ bevindt. Je weet echter dat jouw weg niet de weg is van diegenen die jij begeleidt. Je bent er om anderen om hún ‘juiste weg’ te vinden en te lopen.

Eigen leiderschap stimuleren bij je klanten

Eigen leiderschap betekent dat je de uitdagingen in het leven in het aangezicht kijkt en aanpakt met een pro-actieve, constructieve, krachtgerichte en oplossingsgerichte levenshouding. Je neemt de verantwoordelijkheid op voor wat je denkt, voelt en doet. Je verschuilt je niet achter ‘de anderen’ of ‘de structuren’ of ‘de omstandigheden’. Je stelt flexibel je doelen voorop en maakt optimaal gebruik van je kwaliteiten en talenten om de ‘juiste’ weg daar naartoe te vinden.
Je weet goed wat je drijft en wat past binnen jouw visie en waarden. Tegelijkertijd ben je je bewust van je zwakke kanten en mogelijke valkuilen. Daar werk je aan en je laat je niet tegenhouden omdat je eens een ‘fout’ zijpad hebt gekozen.

Werken vanuit je eigen kracht en je medewerkers of cliënten helpen om in hun eigen kracht te komen, is wezenlijk voor de Padvinder-begeleider. Dit betekent niet dat de betrokkenen alles zelf en alleen moeten doen. Het getuigt van eigen kracht wanneer je de ‘juiste’ vraag stelt, d.w.z. vragen die écht wérken voor haar of voor hem. Het zijn vragen die de betrokkenen in hun eigen kracht laten.
Als Padvinder delegeer je op een duidelijke manier. Je laat soepel de zaken los en aan anderen over.

De weg van het midden

Een Padvinder-leider wandelt ‘in het midden’, d.w.z. je vermijdt extreme houdingen, extreme posities, extreme uitspraken, extreme acties. Het ‘midden’ is echter geen grijze zone! Je werkt bewust, zoekend en vindend, omdat je weet dat ‘dé énige waarheid’ niet bestaat. Wel tracht je samen met je medewerkers, cliënten of vrienden het eens te zijn over de gegevens die jullie als ‘feiten’ zult hanteren. In het midden hoeft niet alles 100% bewezen te zijn om toch te kunnen oordelen, besluiten, beslissen en tot actie overgaan.

Oefenen

• Ik leer je het Padvinder-leiderschap al lopend op de werkvloer of via een individuele begeleiding.
• Lees het boek “Padvinder-leiderschap”. Daarin staan 700 reflectievragen zodat je zelf een concreet beeld kunt vormen wat het voor jou betekent om een Padvinder of een Gids te zijn.


Heb je een vraag? Stel ze me. Wil je een afspraak? Doe een voorstel. Heb je een opmerking? Stuur ze me.