Lemniscaat Benadering

De Lemniscaat Benadering ondersteunt jou om het leven boeiend, met passie, op eigen kracht, oplossingsgericht en aandachtzaam (mindful) te beleven. De Benadering stimuleert een gezonde balans tussen twijfel en zekerheid, tussen vragen en antwoorden, tussen zoeken en vinden.
Het draait allemaal om persoonlijk leiderschap, om vanuit jouw perspectief, rustiger, evenwichtiger en effectiever te leren omgaan zowel met boeiende uitdagingen als met pijnlijke obstakels en ernstige moeilijkheden. Dit gebeurt zowel op het professionele, het sociale of het privé gebied als op het strik persoonlijke terrein.

Het bijzondere aan de Lemniscaat Benadering is dat het gebouwd is op flexibel denken. Van daaruit komt de zorg voor het inzetten van de verschillende talen (ook kunstzinnige talen), zorgvuldig en nauwkeurig taalgebruik en de kunst van het vragen, het waarnemen en het terughouden (het taoïstische wu wei).
De Benadering bestaat uit acht aspecten die een geheel vormen, elkaar wederzijds beïnvloeden en die allemaal noodzakelijk zijn. Dit is een wezenlijk kenmerk van de Benadering. Je houding, je overtuigingen, je waarnemen, je denken, je inzichten, je intenties, je vaardigheden en je handelen vormen een interactief geheel.Deze aspecten kan je zien als acht wegen die toegang verschaffen. Iedereen kiest de weg die haar past. Ieder heeft in het leven haar eigen weg, ook om de Lemniscaat Benadering te ontdekken

Lees meer in de Korte inleiding (70 blz) die je gratis ontvangt, gewoon aanvragen.