Leer mindful oplossen

Hoe ontwikkel ik een probleem tot een duurzame oplossing? – De Blauwe Rivier oversteken

224 blz – formaat: 135 x 200 – prijs: 30 € 
Bestel hier
De inleiding gratis – Vraag hier de inleiding


Reeds eeuwen worden ‘problemen’ opgelost. Er werden al honderden boeken geschreven hoe dat efficiënter en effectiever kan. 
Ja, er valt iets nieuw te vertellen.
• Op de eerste plaats, we gaan slordig om met onze taal en daardoor werken we minder efficiënt. Door ons dagelijks taalgebruik creëren we misverstanden, spreken we over ‘problemen’ die er helemaal niet zijn en pakken we de verkeerde zaken aan of pakken we de zaken verkeerd aan. Zorgvuldig taalgebruik is een minimum om moeilijke situaties efficiënter aan te pakken.
• Op de tweede plaats denken we nog steeds zoals de eerste mensen: in korte oorzaak-en-gevolg reeksen. Dat was efficiënt om te overleven. Het wordt tijd dat we flexibel leren denken zodat we vlot van perspectief kunnen wisselen.
• Een derde aspect is het gebrek aan een scherp onderscheid tussen een vaststelling en een vraagstelling. We formuleren een probleem nog steeds als een vaststelling. Dat werkt niet! Enkel een vraag is iets om op te lossen, feiten en vaststellingen niet. Niet zomaar een vraag, je brandende vraag!
• Een vierde kritisch punt is het slordig omgaan met de vier soorten feiten: persoonlijke feiten, feiten van de gemeenschap, vanuit de praktijk gedocumenteerde feiten en zeer streng onderzochte feiten. Feiten op zich vormen nooit een probleem. Het draait er om wat jij er mee doet, hoe jij je er toe verhoudt. ‘Problemen’ zijn steeds een relationele zaak.
• Daarenboven – ten vijfde – registreren we niet ‘neutraal’ dat er feiten zijn, we doen er tegelijkertijd iets mee. Waarnemen is meer dan louter registreren: a) we benoemen iets ‘feiten’, b) we verklaren ze, c) we geven ze een waarde en een gewicht en d) we geven ze een betekenis. Dit zijn vier verschillende acties.
• Het zesde aspect waar ik op wijs is onze grootste ziekte: met de vinger wijzen naar anderen, vooral als het om de verantwoordelijkheid gaat. 
• Tenslotte het zevende aspect: er bestaat geen probleem zonder een probleemeigenaar. En die ben jij! Ja, er is enkel een ‘probleem’ indien jij er een maakt. En jij maakt ook de oplossing. Het draait tenslotte allemaal om jouw behoeften, die verscholen zitten onder je gevoelens.

Vragen? Stel ze!