Kunst van het vragen

Steek de vaardigheden in je vingers

Data: Vier zaterdagen, telkens van 10u tot 16u + een individueel terugblik-moment
20 oktober, 3 november, 17 november en 1 december 2018

Plaats: De Huiskamer, Kalkmarkt 8, Amsterdam (10 min. vh Centraal Station)
Deelnemers: leidinggevenden, coachen, mediators, maximum 10 deelnemers

Inhoud: We onderzoeken de thema’s die in de tekst hieronder worden vermeld, samen met de deelnemers worden prioriteiten gelegd.
Aanpak: Er wordt gewerkt met concrete cases, iedere deelnemer brengt viermaal een concrete case in (rond bv. een individuele begeleiding of een moeilijk overleg of de start van een project), tussen de bijeenkomsten maken de deelnemers de opdrachten en oefenen op de werkplek, iedere deelnemer houdt een leerportfolio bij en bespreekt die met de begeleiders tijdens een terugblik-moment.
Dit is een aanbod voor professionals die écht de vaardigheden in de vingers willen krijgen.
Begeleiders: Francis Gastmans en Fenneke Voorsluis (kunstenaar)
Prijs: wordt later bepaald – Nog een lage prijs in 2018!
Meld je aan


De kunst van het stellen van de ‘juiste’ vraag

De ‘juiste’ vragen zijn die vragen waarvan de betrokkene aangeeft dat ze haar rechtstreeks een stap vooruit helpen. Dat is waarneembaar want ze resulteren in een oplossingsgerichte volgende stap. 
Het zijn onderzoeks-, belevings- en reflectievragen, zorgende, confronterende, besluitvormende en actiegerichte vragen die positief-constructief werken.
Er worden teveel vragen gesteld en de meeste ‘werken’ niet. Dat zijn de retorische, suggestieve, vage, nietszeggende of oneigenlijke vragen (instructies, eisen of bevelen vermomd als vragen).
De kunst van het vragen stellen bestaat ondermeer uit: 
minder vragen stellen, eerst reflecteren op je intentie en je doelen, verbinding maken met de ander, aandachtzaam uitdrukken (je kunt ook vragen stellen in beeldtaal), daarbij jezelf waarnemen als vraagsteller, nauwkeurig waarnemen hoe de ander reageert terwijl je de vraag uitspreekt, doorvragen op het gepaste moment, terughouden van het snel stellen van eenn nieuwe vraag die ‘spontaan’ opkomt.

De kunst van het waarnemen

Waarnemen is ruimer dan luisteren. Waarnemen is … luisteren naar de onuitgesproken woorden, de non-verbale taal ernstig nemen, de beeldtaal opmerken, oog en oor hebben voor de verschillende meta-niveau’s, ruiken naar de geuren die de ander meebrengt, de smaak proeven die haar woorden op je tong achterlaten, de trillingen voelen wanneer je de ander met een vinger aanraakt, je bewustzijn vullen met wat via je intuïtie naar boven komt.
Mijn ervaring leert me dat het antwoord op een vraag non-verbaal komt terwijl je de vraag uitspreekt of binnen de eerste seconde daarna. Drie seconden later hoor je een antwoord, d.w.z. de gedachten worden vertaald in woorden.

De kunst van het terughouden

De meeste vraagstellers stellen niet alleen teveel vragen en vragen die niet werken, ze stellen ze ook te snel achter elkaar.
 Bouw stiltes in zodat je de ‘nagalm’ kunt waarnemen bij jezelf en bij de ander. Luister naar jezelf én geef de ander de gelegenheid om naar zichzelf te luisteren. 
In menig antwoord schuilt reeds de geboorte van een volgende werkende vraag. Dat is echter niet de vraag waarvan jij vindt dat het logischerwijze de volgende vraag zou moeten zijn. Je kunt het ‘zaad’ van de volgende vraag in de ander slechts waarnemen indien jij je voldoende terughoudt. Je denken staat je in de weg. De volgende vraag zit immers in de ander! Een goede vraagsteller kan dié vraag waarnemen en laten klinken.
Verdraag jij de stilte? Hoe lang mag iemand zwijgen, nadenken, twijfelen, niet reageren op jouw vraag vooraleer jij je ongemakkelijk begint te voelen? Kan jij jouw vraag écht vrij ‘in het midden’ leggen en daar laten liggen?


Meld je aan voor de vier dagen “De kunst van het vragen – Najaar 2018”