Start met je intentie en kom op de ‘juiste’ plek terecht.

Alvorens een advies te geven, een overleg te starten of iets te ondernemen, is het goed om je bewust te worden van je intentie, datgene wat je op dat ogenblik drijft.
Een intentie is geen doelstelling.
Je intentie is de innerlijke grond van waarop je acties vertrekken. Een doelstelling of een be-doel-ing is het punt dat je wilt bereiken. Wanneer je met de juiste intentie start en die als kompas gebruikt, maakt het niet uit indien je op een andere plek eindigt dan wat je oorspronkelijke doelstelling was. Padvinders gaan op weg met een intentie en hebben een punt op de horizon als richtingaanwijzer. Gidsen vertrekken met een doel dat ze zéker willen bereiken. (over Padvinders en Gidsen)

Wat is ‘intentie’?

Het woord intentie wijst op de drijfveer, de stuwende gerichtheid die een doelstelling onderbouwt. Het verwijst naar je innerlijke drijfveer. Het is nauw verbonden met datgene wat voor jou zinvol is om te doen in het leven.
Intentie slaat op datgene wat je diep in je hart echt wilt bereiken, los van de schone schijn, los van wat anderen daar van zullen vinden, los van wat er van jou wordt verwacht, los van angst voor het resultaat.
Intentie is wat je werkelijk wilt, niet wat je wenst. Wensen is ‘lief’ maar houdt weinig actiegerichte kracht in zich. Willen toont zich in wat je doet.

Je intentie toont zich in je aandacht. Waar gaat je aandacht naar? Wat krijgt van jou het meeste aandacht? “Wat je aandacht geeft groeit.”
Je intentie toont met wie je innerlijk verbinding hebt, zelfs als die ander op dat ogenblik niet aanwezig is. Je intentie toont de kwaliteit van je verbinding met jezelf en met anderen.
Je intentie is het antwoord op de vraag “Waarom doe ik dit?” (in dit geval een echte waarom-vraag) en “Wat zet me innerlijk aan om dit te doen?” (een waardoor-vraag)
Intentie is de echte aansteker van je gedrag en van het effect van je gedrag. 
Intentie is zichtbaar en voelbaar, meer nog dan dat het denkbaar is. Wanneer je je bewust wordt van je intentie voel je tevens de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.

Een sacraal gebeuren? Voor mij niet

In zowat alle religies wordt bij het beoordelen van iemands gedrag, de intentie van zijn actie belangrijker geacht dan wat die persoon werkelijk doet. Dat het sommige gelovigen drijft tot extreem gedrag is een naar gevolg van deze visie.
Er zijn veel motivational speakers, consultants, guru’s, genezers, e.d. die een link leggen tussen intentie en de ‘geestelijke wereld’ of ‘the Universe’. 
Het zijn stuk voor stuk visies die vertrekken van een lijnig causaal patroon: alles in de wereld is rechtstreeks met elkaar verbonden via oorzaken en gevolgen. “Vraag het en je ontvangt het.”

Ik zoek het echter niet zo ‘ver’. Ik kan de effecten van intentie waarnemen vanuit een dynamisch systemisch perspectief. Wanneer je aandacht geeft aan je intentie zet je innerlijk (en fysiek in je brein) een constructief proces op gang. Daarmee schep je tevens een stap naar zelfvertrouwen: “Ik kan bereiken wat ik me voorneem.”

Starten met je intentie

Aan de regel “Je kunt niet niet communiceren.” kan je gerust toevoegen: “Je kunt niet communiceren zonder intentie.” Onder ieder gedrag zit een intentie, meestal onbewust (de onbewuste ‘verborgen agenda’).
Plaats je intentie vooraan, alvorens te handelen niet nadat je hebt gehandeld. Meestal roepen we dit in als verantwoording nadat we hebben gehandeld: “Oh, sorry, dit was niet mijn bedoeling. Het was mijn bedoeling om …” Dit is een slecht excuus.
Start met je bewust te zijn van je intentie. Je intentie geeft kleur, toon en geur aan je actie. Anderen kunnen je intentie zien, voelen, horen, ruiken of proeven terwijl je handelt. Het is efficiënter om uitdrukkelijk je intentie te uiten bij de start bv. van een overleg. Vertrekken met het helder maken van je intentie is werken met een ‘open agenda’.

Intentie heeft tijd nodig en aandacht, aandacht voor je intentie. Neem die tijd.

De intentie van de ander

In de meeste gevallen reageer je op het gedrag van de ander zonder rekening te houden met de intentie van de ander. Geen van jullie beiden houdt even halt in het midden om de stroom reactie op reactie op reactie op … te doorbreken. Je lijkt vaak gevangen te zitten in een cirkel van effect op effect op effect op effect. De communicatie verloopt anders wanneer je wel tracht rekening te houden met de intentie van de ander en niet alleen met de manier waarop (ook) zij onmiddellijk en ‘spontaan’ reageert.
Wanneer je het onderscheid ziet tussen het gedrag van de ander en haar intentie, zie je een andere persoon. Het brengt je tevens tot het inzicht dat zij andere intenties kan hebben dan jij vanuit jouw standpunt vermoedt. Dit is het startpunt voor een ‘gesprek in het open midden’.

De kunst van het vragen

In De kunst van het vragen leer je om
– eerst naar de stem van je intentie te luisteren alvorens een vraag te stellen aan iemand (Wat wil ik bereiken met die vraag? Wat wil ik met mijn vraag in beweging zetten bij haar?)
– vragen te stellen naar de intentie van de ander.

Leer de kunst van het vragen op je werkplek