Aanstekelijke doelen? Schep ruimte voor verwondering

Goed geformuleerde doelen roepen een sterk verlangen op om ze te realiseren … morgen reeds. Het zijn duidelijke en aanstekelijke wegwijzers die je onmiddellijk op stap doen gaan. De teamleden kijken naar elkaar en zonder veel woorden ‘weten’ ze wat hen te doen staat en starten ze de actie. Een aanlokkelijke wegwijzer is een beeld, geen A4 gevuld met woorden en een bullet list.
Toch worden er in veel bedrijven en organisaties nog saaie wegwijzers geplaatst of doelen die enkel theoretisch mooi klinken. Ze worden wel uitgevoerd maar het diepe enthousiasme ontbreekt vaak. Men heeft een noodzakelijke houding niet aangenomen = verwondering.

‘Verwonderd zijn’ dat is een kind dat met een open blik de wereld bekijkt, zonder oordelen, open voor het onbekende. In het dagelijks taalgebruik associëren we het begrip ‘verwondering’ echter met andere reacties. “Ik ben verwonderd.”, zei hij. Waarmee hij bedoelde: “Dit is niet zoals ik het me voorstelde.” of “Dit is niet wat ik van jou verwachtte.” “Daar ben ik over verwonderd.”, zei zij. In de toon van haar stem klonk duidelijk: “Daar ben ik het niet mee eens.”
Echte ‘ver-wonder-ing‘ is iets dat je je zelfs niet kunt voorstellen en dus ook niet kunt verwachten. Het gebeurt enkel wanneer je niets verwacht. Als volwassene verwacht je voortdurend. Je verwacht iedere ochtend dat de mensen en de wereld om je heen zich tonen zoals je denkt dat ze zijn. Wanneer je aan de toekomst denkt verwacht je iets concreets. ‘Open staan voor verandering’ betekent dat een bepaalde verandering hoort bij je verwachtingspatroon. Wanneer de situatie echter toch niet verandert zoals je verwachtte, druk je vaak je ontgoocheling uit.

“Wij werken in onze organisatie aan de fase ‘dromen’ vooraleer we doelen stellen. Is dat niet hetzelfde?”, vroeg een leidinggevende. De actie ‘dromen’ verhoudt zich tot ‘verwonderen’ zoals ‘zoeken’ staat tot ‘vinden’. “Een zoeker zoekt, een vinder vindt. Soms vindt de zoeker wat hij zoekt. De vinder vindt altijd net omdat ze niet zoekt. Zo vindt de vinder dat waar niemand aan dacht om het te zoeken.” Verwonderen is ‘vinden’, het is ‘vindingrijk’. (Lees over de zoeker en de vinder in Padvinder-leiderschap)
De fase van het ‘dromen’ hoort bij een stappenplan dat gericht ergens naartoe leidt. Er is sprake van een toekomst. Je verwacht resultaat. Met ’verwondering’ blijf je in het hier-en-nu. Het is geen fase maar een (levens)houding. Wie zich verwondert, is nooit ontgoocheld want zij heeft niets verwacht. Het gekke is dat je met ‘verwondering’ veel meer ontdekt dan met ‘dromen’.
Is er iets mis met verwachtingen hebben? Helemaal niet. Verwachtingen zijn concreet en leven in de wereld van het bekende. Daar horen bekende doelen bij en een stappenplan. Dit past helemaal NA het vinden van onbekende, niet voor mogelijk gehouden doelen.
Wanneer je je een ogenblik kunt vrijmaken van verwachtingen, zet je een deur open naar het werkelijk onbekende. Je ontspant en laat los, om het even wat er gebeurt. Dat is het moment waarop je iets kunt ervaren wat je niet voor mogelijk hield. Wie zonder verwachtingen waarneemt, wie een moment beleeft zonder een maatstaf hoe iets moet zijn, die blijft in het nu. Je gaat ‘vinden’, niet zoeken. Dan kunnen onbekende doelen op de voorgrond komen.

Een ogenblik helemaal geen verwachtingen hebben, geen beelden hebben hoe iets zou moeten zijn, … dat is best erg moeilijk. Het is echter meer dan de moeite waard om het even te proberen. In De Huiskamer scheppen we een mentale ruimte voor verwondering. In ‘de ruimte van tienduizend mogelijkheden’, zoals we onze werkplaats noemen, kan alles. Daar kunnen ideeën en beelden opdoemen die je niet in je brein had zitten.
Concreet: kom naar ons vanuit de noodzaak om de zaken totaal anders aan te pakken, stap binnen zonder doelstelling, beleef de woorden en de beelden waar je dagelijks mee leeft en werkt op een nieuwe, verwonderlijke wijze en … ontdek wat je je niet kon voorstellen. Start bijvoorbeeld met de creatie van jouw Woordenwolk (lees vorig bericht) en zoek de passende beelden en creëer een Beeldenwolk. Gebruik het materiaal om je doelstellingen concreet uit te beelden, aanlokkelijk te formuleren. Pak de zaken écht anders aan en werk daar een stappenplan voor uit.
Stuur me je vraag via het formulier hieronder. Dan bekijken we wanneer we samen gaan verwonder