Ontdek de woordenwolk van waaruit je spreekt en schrijft

Al onze woorden leven en bewegen in clusters. Zo’n cluster noem ik een ‘woordenwolk’. Meer over wat een woordenwolk is in deze tekst.
Door de woordenwolk te onderzoeken die je onbewust hanteert, ontdek je de gelaagdheid van je communicatie. Je zegt, schrijft en toont meer dan je denkt.
Door de woordenwolk te onderzoeken kan je de invulling van je gedachten concreter en rijker maken en ga je de vele nuances ontdekken. Je zult beter aanvoelen wat er nodig is om je helder te communiceren.
Je kunt dit inzicht gericht inzetten.

Als voorbeeld: een workshop ‘Je woordenwolk ontdekken’ rond het begrip ‘weerstand’

Wanneer voel je ‘weerstand’? Wat voel je dan concreet? Hoe druk je dat uit? Hoe handel je er vervolgens mee, naar de ander toe en naar jezelf? Hoe kan je er constructief mee omgaan? Hoe kan je bereiken wat je écht wilt?

De eerste opdracht voor de tien deelnemers: noteer zoveel mogelijk woorden die voor jou spelen rond het begrip ‘weerstand’, noteer synoniemen en woorden die het begrip mee vormgeven, kleuren en uitdrukken, noteer ook tegengestelde woorden want die geven ook reliëf. Als begeleider stimuleer ik hen op een creatieve manier om buiten het vanzelfsprekende te stappen, out of the (woorden)box. Ze waren verbaasd dat ze samen meer dan tweehonderd verschillende woorden hadden verzameld!
De tweede opdracht: neem een zeer concrete situatie voor ogen waarin je ‘weerstand’ voelde, teken een wolk en zet daarin de vijf woorden die nu voor jou een rol spelen = nu je terugblikt op die situatie (woordenwolken leven enkel in het nu). Tot welke actie stimuleert jou ieder van deze vijf woorden?
De derde opdracht: creëer een abstract beeld van je woordenwolk (we tekenen op een overhead), speel met lijnen, vormen en kleuren; ontdek een beeld dat samenvalt met je wolk, een dat je raakt; van abstract kan het naar figuratief gaan.

Na de eerste opdracht was de verbazing hoeveel ruimte er is rond het begrip ‘weerstand’, hoe groot de belevingswereld is waarbinnen dit woord een plekje heeft, met hoeveel andere woorden en begrippen het verbonden is. Door het grote aantal woorden verdwijnt het woord ‘weerstand’ uit het centrum. Het is niet meer het enige woord dat een bepaalde ervaring weergeeft.
Na de tweede opdracht was de beleving dat ieder van de vijf gekozen woorden verwijst naar een andere relatie. Bij ieder woord ga je je anders voelen en worden andere acties opgeroepen. Je vergroot je mogelijkheden om je uit te drukken door een ander woord te kiezen. Voor zowat alle deelnemers was het woord ‘weerstand’ niet meer het juiste begrip in hun situatie, ze verkozen een ander woord. Het werd voor hen helder hoe ze constructiever konden communiceren met de betrokkene(n). Het was nog niet te laat.
Na de derde opdracht beleefden de deelnemers de kracht van het beeld bij het (juiste) woord en de meertaligheid van hun communicatie. Het beeld stimuleerde hen om een ander verhaal te vertellen (over de situatie waar ze op terugblikten). Het gaf hen tevens een beeldrijke opstap om in de toekomst zich anders op te stellen in gelijkaardige situaties.

Beleef zelf wat een woordenwolk met jou en je team doet

Werk met je team rond een begrip dat op dit ogenblik voor jullie van essentieel belang is. We organiseren een Woordenwolk workshop bij jou.
Het resultaat: een hechtere band tussen de deelnemers, jullie drukken je uit via een gemeenschappelijk taal én een inspirerend beeld, de interne communicatie verloopt zorgvuldiger, het eigen leiderschap én de eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken. Daarnaast helpt het je relatie met je klanten en werkt je externe communicatie aanstekelijker.

Vraag hier je workshop