Zen-nig (5) = hou er mee op je te verantwoorden wanneer je ‘Neen’ zegt

Ja het is erg vervelend indien iemand tegen jou ‘Neen’ zegt en er niet bij vertelt waarom dat zo is. We meten de ernst van een ‘Neen’ af aan de verantwoording die er op volgt. We vinden dat het niet kan dat iemand zonder meer ‘Neen’ zegt. Er moet een reden zijn! Er is sowieso een reden en de ander moet die eerlijk geven, want jij geeft die ook! (euh, eerlijk?)

Met hetzelfde denkpatroon in je achterhoofd meen je dat jij je moet verantwoorden wanneer je ‘Neen’ zegt. Je voelt je vlug ongemakkelijk als je geen reden of verklaring geeft. Nog liever een leugen vertellen dan niets zeggen. Je bent erg creatief met (kleine) leugens wanneer je ‘Neen’ moet zeggen. Liegen maakt de ‘Neen’ voor de ander wat zachter om te ontvangen, denk je dan. Fout. Je zet jezelf in een spiraal van kleine leugens waarvan je het verloop vaak niet kunt overzien.
Waar ben je bang voor? Welke gevolgen vrees je indien je vriendelijk doch zonder verklaring ‘Neen’ zegt?

‘Neen’ zeggen hoef niet botweg te gebeuren. Zorg er voor dat je eerst verbinding hebt gemaakt met de ander, dat je hebt aangegeven dat je goed hebt geluisterd en misschien ook hebt begrepen wat de ander zegt of vraagt. Daarna volstaat het om vriendelijk te zeggen zonder je te verantwoorden: “Neen, niet voor mij.” of “Neen, daar ben ik het niet mee eens.” of “Neen, ik heb een andere visie op de situatie.” of “Neen, dat ga ik niet doen.”
Het is een weldaad voor alle relaties wanneer jij je grenzen bewaakt. Blijf binnen je grenzen. Over je grenzen gaan is voor niemand een stap vooruit, zeker niet op langere termijn.

Wellicht volgt dan een vraag van de ander: “Maar waarom niet?”. Nog steeds hoef je je niet te verantwoorden. Het volstaat om de ander aan te kijken, verbinding te maken en vriendelijk te zeggen: “Gewoon neen.”. Ik weet het, de ander toont vaak non-verbaal dat hij zich niet gezien en begrepen voelt. Dit verdient aandacht want anders stap je zonder meer in het Slachtoffer en Redder-spel.
Dus de volgende stap is meeleven met iemand die een ‘Neen’ dient te ontvangen. Je kunt dit tonen met een vraag, bv.: “Wat is nu je zorg?” of “Waar vind je een andere oplossing?” of “Wat heb je nodig om verder te gaan?”.
Een ‘Neen’ geven hoeft niet te betekenen dat je je betrokkenheid terugtrekt. Mocht dit laatste voor jou wél het geval zijn, geef dit dan ook eerlijk aan.