De kunst van het vragen

Een beeld uit boeddhistische traditie:
met je communicatie, met alles wat je vraagt, zegt en doet, én met wat je niet vraagt, niet zegt en niet doet, geef je water en zon aan bepaalde interactie-zaadjes en interactie-planten van de ander.

Wanneer ik merk dat de ander kwaad reageert heb ik zijn plantje ‘kwaad-worden’ wat water en zon gegeven. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat de ander doet. Ik ben niet verantwoordelijk voor hoe groot zijn plantje ‘kwaad-worden’ vandaag is. Wel heb ik de keuze hoeveel water en zon ik geef aan dat plantje door datgene wat ik doe. Ik kan bijgevolg bij een volgende gelegenheid bewuster kiezen welk zaadje of plantje ik water geef en hoeveel.

‘Water en zon’ staan in dit verhaal voor het geven van aandacht, focus en energie. Water en zon geven kan zowel positief als negatief zijn, uitnodigend, stimulerend, opbouwend, of blokkerend, zelfs vernietigend (een vloedgolf of een brandende zon).

Welke zaadjes in mij zullen groeien en hoeveel takken en vruchten mijn planten uiteindelijk zullen dragen gebeurt door de interactie met het water en de zon die ik ontvang. Ik kan voor een deel kiezen hoeveel ik daarvan opneem maar ik ben voor mijn ontwikkeling hoe dan ook afhankelijk van de anderen en zij van mij. We zijn wederzijds-afhankelijk.

De Kunst van het vragen stellen, is de kunst van het geven van de juiste hoeveelheid water en zon aan de gewenste zaadjes en planten. Bijvoorbeeld, een waarderende vraag geeft water aan het zaadje ‘vertrouwen’. Een relationele vraag kan het zaadje ‘verantwoordelijk-zijn’ stimuleren. Een vraag naar waarden en normen kan het zaadje ‘inzicht’ doen groeien.
De Kunst van het vragen ontvangen, is de kunst van het opnemen van water en zon, niet te weinig, niet teveel.

In De Huiskamer bied ik samen met Fenneke Voorsluis, een kunstenaar, regelmatig een vierdaagse aan.