Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

De Lemniscaat Benadering heeft als focus het versterken van het persoonlijk leiderschap zowel dat van jezelf, als dat van de mensen waar jij leiding aan geeft of die jij begeleidt.
Ik richt me tot ondernemende leidinggevenden en ondernemende ‘begeleiders’ (coachen, therapeuten, mediators) die vandaag reeds werken aan hún persoonlijk leiderschap. Zij beschouwen het leven als een boeiende onderneming, als een prikkelende uitdaging. Ze geven vorm aan hun leven vanuit een duidelijke visie en kracht-gevende overtuigingen. Ze voelen dat ze een missie hebben te volbrengen en ze ondernemen de nodige stappen om concrete doelen te bereiken. Ze verwelkomen diversiteit en staan constructief oplossend in het leven. Wegen vinden om te verbinden, is een constant aandachtspunt voor hen. Geweldloze verandering is een ideaal.
Een persoonlijk leider verbindt helder denken met de moed om te kiezen, te beslissen en te handelen, met persoonlijke verantwoordelijkheid en met maatschappelijke betrokkenheid.

Als een padvinder op weg

Wanneer je je persoonlijk leiderschap wilt versterken, zal je regelmatig afstap-pen van bestaande en vaak betreden paden. Een gids kent zulke paden zeer goed. Het is goed hem te volgen voor een korte periode, wanneer het nodig is. Wie ondernemend in het leven staat, zoekt echter naar onbetreden paden, naar onbekende wegen en nieuwe uitdagingen. Dan neem je risico’s en stap je verder na het punt waar een gids de weg niet meer kent en stopt. Op dat ogenblik heb je nood aan de kennis en de vaardigheden van een padvinder.
De padvinder vertrekt gestuwd door een dwingende, dringende vraag = een brandende vraag.

Werk systematisch

Om efficiënt te werken, heb je een systeem nodig, een systematische manier van werken. Bij ‘systematisch’ denken we al vlug aan een vast schema, aan een stappenplan of een lijst met acties die in dezelfde volgorde moet worden afgewerkt.
Ik plaats daar tegenover het systematisch werken met een kompas, het Lemniscaat Kompas.
De richtingen zijn gegeven maar welke richting je kiest, nu, hangt af van de beoordeling van alle elementen in het landschap waar jij je op dat ogenblik bevindt.

Anderen (bege)leiden en problemen aanpakken, is steeds opnieuw als het afleggen van een tocht, een avontuur, een leer-tocht. 
Een leer-tocht legt een dynamisch parcours af, in verschillende richtingen, zigzag, op en neer, heen en terug. Een leer-tocht loopt nooit rechtlijnig of in een cirkel of als een spiraal of in de vorm van een grote U.

Zet een stap vandaag

Leer als ondernemende persoon de vaardigheden om flexibel en met een open geest je tocht af te leggen, zowel in je privé als in je professioneel leven.

De Lemniscaat Benadering wordt geïnspireerd door de Weg van het Midden, de Tao, de Zen en het Lemniscatisch Denken.