Een leider die verschil maakt

Inspirerende leidinggevenden raken door hun voorbeeldgedrag mensen dieper dan om het even welke training. Ik geloof dat enkel leiders met een heldere visie op zeer lange termijn anderen fundamenteel kunnen inspireren. Het zijn ‘leidinggevenden die verschil willen maken , die kiezen voor duurzame oplossingen waarbij er een evenwichtige aandacht is voor mensen, middelen en milieu. Het zijn leidinggevenden die het verschil kennen tussen enerzijds een verklaring geven voor oplossingen en anderzijds een betekenis geven aan de oplossingen en de relaties. Zij maken ook een onderscheid tussen besluiten en beslissen.
Zo’n leidinggevende heeft behoefte aan een visie en een aanpak ver buiten het klassieke denkkader reikt. De Weg van het Midden biedt je die derde weg, naast de lineaire en de systemische visie.

Ik bied leidinggevenden een efficiënte en effectieve methode (Lemniscaat Methode) die ik de laatste vijftien jaar heb ontwikkeld vanuit een helder kader (Lemniscatisch denken) gebaseerd op de inzichten van ‘De Weg van het Midden’ (Nāgārjuna).
Met de methode verbindt je het lineaire, het systemische en het lemniscatische perspectief in je aanpak. Je beoordeelt mensen en situaties met een heldere blik, je komt tot evenwichtige besluiten, je verbindt mensen met elkaar, je neemt daadkrachtige beslissingen en je genereert duurzame oplossingen.

geel_a

Ik ben 67 en van bij mijn geboorte een buitenbeentje. Ik ben teruggegaan naar de bronnen van Zen, tot bij Nāgārjuna (India ±150-250) “De Weg van het Midden” en Zhuang Zi (China ±360-300 BCE) “Tao” (dat zijn de twee ‘vaders’ van Zen).
Daardoor kan ik jou ook wanneer het om de Weg van het Midden gaat en om Zen, een breed en ‘bevrijdend’ perspectief aanbieden.

 De Weg van het Midden inslaan betekent: oefenen, hard werken, uitgedaagd worden, actief loslaten, vallen en onmiddellijk weer opstaan, verantwoordelijkheid dragen, actief wachten op rustmomenten. 
De aanpak van de Lemniscaat Academie is daarom confronterend, hard wat de methode betreft, to-the-point, niet rond de pot draaien, maar evenzeer: met een groot hart voor mensen, verbindend, dialogerend.

Francis Gastmans